fbpx

sierpień
We received new award
[english version below]

Nasze kompetencje kolejny raz zostały potwierdzone przez jednego z naszych klientów, dla którego mieliśmy okazję pracować. Otrzymaliśmy najwyższą ocenę, co jest potwierdzeniem dla faktu, że w kwestii tworzenia oprogramowania możecie nam zaufać:
“Dzięki pracy zespołu Software Interactive nasza firma ma teraz możliwość wejścia na zupełnie nowy rynek. Byliśmy pod wrażeniem podejścia zespołu, ponieważ prace badawczo-rozwojowe projektu obejmowały duże ryzyko i napotkały wiele trudnych decyzji technicznych po drodze” .
Zapraszamy do zapoznania się z całością opinii na naszym koncie na Clutch.co.Our competences have once again been confirmed by one of our clients for whom we had the opportunity to work. We received the highest rating, which confirms that you can trust us in terms of software development:
“Thanks to the contributions of the Software Interactive team, the company now has the ability to enter a completely new market. The company was most impressed with the team’s approach as the R&D of the project included many risks and difficult technical decisions along the way”.
We invite you to read all the opinions on our account on Clutch.co.

There are no comments so far

Leave a Comment

Don't worry. We never use your email for spam.

Don't worry. We never use your email for spam.