fbpx
We have opened a new office in Cavatina Hall!
[english version below]

Kolejny miesiąc, kolejny news! Dzisiaj chcemy podzielić się informacją o kolejnym biurze, w którym już niedługo będziemy obecni! Oprócz centralnego biura w Gliwicach oraz biura w Londynie, do listy adresów, pod którymi możecie nas znaleźć dołącza Cavatina Hall – wyjątkowy obiekt wielofunkcyjny zlokalizowany u zbiegu ulic Dworkowej i Sempołowskiej w Bielsku-Białej.
To oznacza, że obecnie nasza firma posiada już trzy lokalizacje, z czego aż dwie udało nam się zyskać w ciągu ostatniego miesiąca. Bardzo się cieszymy, że ten rok okazuje się nas tak dużą możliwością rozwoju.Another month, another news! Today we want to share information about another office in which we will be present soon! In addition to the central office in Gliwice and the office in London, the list of addresses where you can find us is joined Cavatina Hall – a unique multi-functional facility located at the intersection of Dworkowa and Sempolowska streets in Bielsko-Biała.
This means that our company currently has three locations, two of which we managed to gain in the last month. We are very happy that this year turns out to be such a great opportunity for growth.

There are no comments so far

Leave a Comment

Don't worry. We never use your email for spam.

Don't worry. We never use your email for spam.