fbpx
We have a heart for the hospital
[english version below]

Już kolejny raz zdecydowaliśmy się wspomóc szpital, który ze względu na epidemię jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W tym miesiącu ufundowaliśmy obiady oraz zapas wody mineralnej dla wszystkich medyków pracujących w gliwickim szpitalu, walczącym z Covid.
Wiemy, że nasza pomoc ma realny wpływ dla tych, którzy jej potrzebują i cieszymy się, że mamy możliwość nieść pomoc tam, gdzie jest potrzebna!


Once again, we decided to support the hospital, which is in a very difficult financial situation due to the epidemic. This month, we funded lunches and a supply of mineral water for all medics working in the hospital in Gliwice, fighting against Covid.
We know that our help has a real impact on those who need it and we are glad that we have the opportunity to help where it is needed!

There are no comments so far

Leave a Comment

Don't worry. We never use your email for spam.

Don't worry. We never use your email for spam.