fbpx
Pythons – we’re looking for you
[english version below]

Do pracy przy projektach dla naszych klientów poszukujemy osób z doświadczeniem na stanowisku programista PYTHON. Ważna jest dla nas biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca pracę z zagranicznym klientem, minimum 3 lata doświadczenia jako komercyjnego oraz bardzo dobra znajomość pythona i programowania obiektowego. Rozpoczynając pracę w naszej firmie, umożliwiamy pracę z developerami z kilkunastoletnim doświadczeniem naukowym i biznesowym.

Twoimi dodatkowymi atutami będą:

– znajomość framework-ów webowych Flask / Django
– doświadczenie w rozwiązywaniu problemów z zakresu uczenia maszynowego
– znajomość bibliotek keras / tenserflow + numpy
– praktyczna znajomość ORM-a w Pythonie
– doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych w Pythonie
– znajomość wzorców projektowych

Więcej informacji oraz bezpośrednia możliwość aplikacji tutaj.To work on projects for our clients, we are looking for people with experience as a PYTHON programmer. Fluency in English is important to us, enabling work with a foreign client, minimum 3 years of commercial experience and a very good knowledge of python and object-oriented programming. When starting work in our company, we enable work with developers with several years of scientific and business experience.

Your additional advantages will be:

– knowledge of Flask / Django web frameworks
– experience in solving problems in the field of machine learning
– knowledge of keras / tenserflow + numpy libraries
– practical knowledge of ORM in Python
– experience writing unit tests in Python
– knowledge of design patterns

More information and direct application here.

There are no comments so far

Leave a Comment

Don't worry. We never use your email for spam.

Don't worry. We never use your email for spam.