fbpx
Poland.Business Harbour
[english version below]

Jesteśmy już częścią Poland.Business Harbour – pod hasłem „Poland. Business Harbour” kryje się program mający na celu ułatwienie wjazdu do Polski osobom ze Wschodu i rozpoczęcia przez nich działalności gospodarczej w naszym kraju. Jest on skierowany do innowatorów (startup), programistów i przedsiębiorców, którzy rozważają przyjazd do RP.
Cieszymy się, że jesteśmy na liście firm IT, które są otwarte dla programistów zza granicy. Dzięki temu zatrudnianie programistów zza granicy stanie się dla nas realną szansą na przyjęcie ich w biurze, a nie jedynie w formie zdalnej.
Więcej informacji tutaj.We are already part of Poland.Business Harbor – under the slogan “Poland. Business Harbor ”, there is a program aimed at facilitating entry to Poland for people from the East and starting their business activity in our country. It is aimed at innovators (startups), programmers and entrepreneurs who are considering coming to Poland.
We are glad to be on the list of an IT company that is open to developers from abroad. Thanks to this, employing programmers from abroad will become a real opportunity for us to employ them for the purpose, not just pioneers in the branches.
More information here.

There are no comments so far

Leave a Comment

Don't worry. We never use your email for spam.

Don't worry. We never use your email for spam.