software
interactive
– go to brand

decoration

Go To Brand jest projektem realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a jego bezpośrednim celem jest pomoc finansowa na rynkach zagranicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Jako jego beneficjenci, realizujemy szereg działań, które przybliżają nas do celu, jakim jest ekspansja na rynki zagraniczne.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej wnioskodawcy na rynkach zagranicznych – zarówno takich, na których wnioskodawca działa obecnie, jak i nowych.

Kontakty

Zwiększenie liczby bezpośrednich kontaktów handlowych na strategicznych rynkach zagranicznych

Doświadczenie

Zdobycie doświadczenia w pozyskiwaniu kontaktów handlowych za granicą

Promocja

Wytworzenie narzędzi do promocji swojej marki

Rozpoznawalność

Zwiększenie rozpoznawalności marki własnej na wybranych rynkach zagranicznych

Całość działań ma przełożyć się na zwiększenie generowania kontaktów i okazji (tzw. opportunities oraz leads) handlowych na rynkach zagranicznych z obecnych ok. 5 miesięcznie na co najmniej 10.

Koszt całkowity projektu:
456 000,00 zł
Kwota dofinansowania:
374 700,00 zł