more

We’re in Toronto!

decoration

Software Interactive in Canada! Not at the event, not in connection with the project, but permanently!

We opened an office in Toronto!

We are constantly developing, and the borders of the country are not an obstacle for us. We carry out projects for clients all over the world, so we want to meet the expectations of further cooperation.

We know perfectly well that setting up an online meeting is just a moment. We can connect anywhere in the world, but we care about something more important.

Nothing can replace meeting another person face to face. Getting to know each other, building relationships, meeting over coffee and discussing important issues is something we strive for.

Over the past year, Ireland, Dubai and London have also joined our locations. We have more and more activities, projects and great people, thanks to which Software Interactive is developing very quickly.


[polish]
Software Interactive w Kanadzie! Nie na evencie, nie w związku z realizowanym projektem, ale na stałe! 
Otworzyliśmy biuro w Toronto

Cały czas się rozwijamy, a granice kraju nie są dla nas utrudnieniem. Realizujemy projekty dla Klientów na całym świecie, więc chcemy wychodzić naprzeciw kolejnym współpracom.

Doskonale wiemy, że umówienie spotkania online to zaledwie chwila. Możemy połączyć się z każdym miejscem na świecie, jednak nam zależy na czymś ważniejszym

Nic nie zastąpi spotkania z drugim człowiekiem face to face. Poznanie się, budowanie relacji, spotkanie przy kawie i omówienie istotnych kwestii to coś o co zabiegamy. 
W ciągu ostatniego roku do naszych lokalizacji dołączyłą też Irlandia, Dubaj i Londyn. Działań, projektów i wspaniałych ludzi jest u nas coraz więcej, dzięki czemu Software Interactive rozwija się bardzo szybko.

There are no comments so far

Leave a Comment

Don't worry. We never use your email for spam

Don't worry. We never use your email for spam