more

Rozpoczęliśmy rekrutację w Bułgarii

decoration

english version below

Kilka dni temu rozpoczęliśmy proces rekrutacji specjalistów IT w Bułgarii. Cieszymy się, ponieważ to nasze kolejne wyjście poza granice Polski, dające nam możliwość rozwoju zarówno na poziomie nowych pracowników, jak i pozyskiwania Klientów z rynku, na którym dotychczas nas nie było.
Aplikacja na stanowisko .NET Fullstack Developer możliwa za jest pomocą portalu JobTiger.bg, pod tym linkiem.
Wiążemy duże plany biznesowe związane z tym miejscem, również dlatego, że jest to kraj, w którym posiadamy mieszkania służbowe, dostępne dla naszych pracowników na workation.A few days ago, we started the process of recruiting IT specialists in Bulgaria. We are happy because this is our next trip outside Poland, giving us the opportunity to develop both at the level of new employees and acquiring customers from a market where we have not been present so far.
Application for the position of .NET Fullstack Developer is possible via the JobTiger.bg portal at this link.
We have big business plans related to this place, also because it is a country where we have company apartments, available for our employees for workation.

There are no comments so far

Leave a Comment

Don't worry. We never use your email for spam

Don't worry. We never use your email for spam