fbpx
Mamy nowe osoby w zespole!
[english version below]

W lutym nasz zespół powiększył się o cztery nowe osoby, co bardzo nas cieszy! W naszej firmie witamy Bartka, Darka, Dominika i Rafała. Rozpoczynamy marzec i liczymy, że za miesiąc uda nam się przywitać jeszcze więcej osób!

Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko:
– programista .NET: jeśli posiadasz wykształcenie kierunkowe, co najmniej 2 lata doświadczenia w .NET Framework i C#, znajomość wzorców projektowych, znajomość jednej lub więcej technologii JavaScript, Angular, React, Node.js, dobrą znajomość SQL i Entity Framework, znajomość REST i / lub SOAP API oraz dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – dołącz do nas!

– programista Python: wykształcenie kierunkowe, bardzo dobra znajomość pythona i programowania obiektowego, minimum 3 lata doświadczenia jako komercyjnego, minimum 1 rok doświadczenia jako programista Pythona oraz znajomość języka angielskiego umożliwiającą swobodną konwersację dają Ci otwarte drzwi do naszej firmy 🙂

Zapraszamy do składania aplikacji tutaj.In February, our team increased by four new people, which makes us very happy! We welcome Bartek, Darek, Dominik and Rafał to our company. We are starting March and we hope that in a month we will be able to welcome even more people!

We are currently looking for people for the position:
– .NET developer: if you have specialized education, at least 2 years of experience in .NET Framework and C#, knowledge of design patterns, knowledge of one or more JavaScript, Angular, React, Node.js technologies, good knowledge of SQL and Entity Framework, knowledge of REST and / or SOAP API and good command of the English language in speech and writing – join us!

– Python developer: professional education, very good knowledge of python and object-oriented programming, minimum 3 years of experience as a commercial, minimum 1 year of experience as a Python programmer and knowledge of English enabling free conversation, give you an open door to our company 🙂

We invite you to submit your application here.

There are no comments so far

Leave a Comment

Don't worry. We never use your email for spam.

Don't worry. We never use your email for spam.