blog

Eventful October: Expansion, Sporting Success, and Exciting Plans for November!

decoration

(polish version below)

October was eventful, and looking at it from the perspective of the beginning of another month, we have a sense that each of the things we experienced was (and still is) very significant. We started with a trip to Warsaw, where we participated in the #PAIHBusinessForum at PGE Narodowy. We have been working hard on expansion for several years now, and participating in the Forum helped us gain a lot of knowledge in this area.
A few days later, we were in Wrocław, and although we couldn’t reveal the purpose at the time, today we can officially say that we opened an office in Germany in October. We welcome Andżelika and Adrian to our team, who are responsible for developing our branch in this country.
There were also sporting successes, as our Team Leader Mariusz ran 103km and 3300m uphill. Time of 16h 45min and 4th place in his age category. What are our plans for November? We will talk about that soon, but one thing is certain – it won’t be boring!

W październiku działo się sporo, a patrząc na to przez pryzmat początku kolejnego miesiąca, mamy poczucie, że każda z rzeczy, którą żyliśmy, była (i nadal jest) bardzo istotna. Rozpoczęliśmy od podróży do Warszawy, gdzie wzięliśmy udział w #PAIHBusinessForum w PGE Narodowy. Od kilku lat mocno pracujemy nad ekspansją, a udział w Forum pomogło nam zdobyć sporo wiedzy w tym temacie.
Kilka dni później byliśmy we Wrocławiu, i choć wtedy nie mogliśmy zdradzić, w jakim celu, dzisiaj możemy to już oficjalnie powiedzieć – w październiku otworzyliśmy biuro w Niemczech. W naszym zespole witamy Andżelikę i Adriana, którzy są odpowiedzialni za rozwój naszej fili w tym kraju.
Nie zabrakło także sukcesów sportowych, ponieważ nasz Team Leader Mariusz przebiegł 103 km i 3300m uphill. Wszystko w czasie16h 45min i 4 miejscem w kategorii wiekowej.
Jakie mamy plany na listopad? O tym będziemy mówić już wkrótce, ale jedno jest pewne – nie będzie nudno!

There are no comments so far

Leave a Comment

Don't worry. We never use your email for spam

Don't worry. We never use your email for spam