fbpx
15 skyrocketing Polish IT Companies to watch in 2021
[english version below]

Na początku marca zostaliśmy wyróżnieni przez firmę Future Processing, która opublikowała listę 15 mocno rozwijających się polskich firm software’owych. Cieszymy się, że wśród wymienionych Software Hous’ów znaleźliśmy się także i my! To dla nas duże wyróżnienie, ale także i motywacja, by pod żadnym pozorem się nie zatrzymywać.
Cieszymy się, ponieważ wiemy, że jest to sukces, który wypracowaliśmy wspólnymi siłami. Jeśli chcesz budować naszą firmę razem z nami, wyślij do nas swoje CV – prowadzimy rekrutację cały rok, niezależnie od aktualnie wystawionych ofert pracy dla programistów.
Całość artykułu, w którym możecie znaleźć także wzmiankę o nas znajdziecie tutaj.


At the beginning of March, we were awarded by Future Processing, which published a list of 15 developing Polish software companies. We are glad that among the ones listed in Software Hous, we too! It is a great honor for us, but also a motivation, not to stop at every place.
We are happy because we know that this is a success that we have achieved together. If you want to build our company with us, send us your CV – we are recruiting all year round, regardless of currently posted job offers for developers.
The entire article, in which you can also find a mention about us, can be found here.

There are no comments so far

Leave a Comment

Don't worry. We never use your email for spam.

Don't worry. We never use your email for spam.